Medlemskap


Som medlem i Nätverket Hallands Företagare får du:

• Inbjudningar till våra lokala medlemsträffar, cirka 12 stycken per år.

• Inbjudningar till våra stora evenemang, cirka 4 stycken per år.

• Löpande utbildningar inom allt från försäljning, företagsutveckling, nätverkande, marknadsföring, tillväxt.

• Tillgång till vår kunskapsbank med inspelade föreläsningar.

• En egen medlemssida här på vår hemsida.

• Medlemsbrev via e-post

• Medlemsförmåner och medlemserbjudanden.

 

 

 

Din investering: 3200kr om året

Exklusive moms 25% 

Varmt välkommen att kontakta oss! 

Maria@hallandsforetagare.se 

0766 242 247 

Mathias@hallandsforetagare.se 

035 777 18 19